Draga moja, uzmi u ruke stari dobri papir, i staru dobru olovku. Ili otvori excel sheet na laptopu.

Napiši mjesece jedan ispod drugog, u nastavku napiši datume (od 1og do 31og, odnosno 30og ili 28og). Zaokruži datum kada si dobila posljednji put – naredni uvijek ciklus računamo od prvog dana posljednjeg ciklusa. Izbroj 28 dana – par dana gore dole, i računaj da ćeš se u tom periodu obradovati

Na primjer:

Januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Februar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28