I muškarci krvare?

I muškarci krvare?

Sjećam se dobro kada sam prvi put vidio krv na svojim gaćama. Mislim da je to bio jedan od najstrašnijih trenutaka u mom životu, jer nisam znao šta se dešava. Imao sam 13 godina i niko nije pričao sa mnom o menstruaciji, kao što ja nisam pričao nikome o svom...
Kako tepam svojoj menstruaciji?

Kako tepam svojoj menstruaciji?

Menstruacija, mjesečnica i ciklus su riječi kojima direktno imenujemo pojavu periodičnog krvarenja iz maternice spolno zrelih ženskih osoba. Toliko smo dosad sve naučile, zar ne? Ove termine koristimo u formalnim situacijama, naprimjer, kod ginekologinje ili na času...